How to, Studia przypadków |

Zastosowanie systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego na kolei

Opublikowano: 13.04.2023
Zastosowanie:
  Zastosowanie systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego na kolei

  Zastosowanie systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego na kolei

  Infrastruktura kolejowa jest jednym z najważniejszych sektorów transportu na świecie, a jej funkcjonowanie ma wpływ na gospodarkę i codzienne życie niezliczonej ilości ludzi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajne funkcjonowanie na tym polu, coraz częściej wykorzystuje się systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe, czyli Edge Computing. Dzięki tym dwóm technologiom można:  

  • szybciej wykrywać awarie,  
  • monitorować ruch pociągów,
  • zapobiegać przestępstwom.  

  W artykule przedstawimy najważniejsze zastosowania systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego w infrastrukturze kolejowej służące bezpieczeństwu, utrzymaniu torów oraz zarządzaniu ruchem kolejowym. 


  Systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe w infrastrukturze kolejowej

  W poprzednich artykułach z serii "Zastosowanie systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego..." wyjaśnialiśmy już tytułowe pojęcia w kontekście ruchu drogowego i inteligentnych miast. Tym razem zaczniemy od prostego przykładu, jakim jest monitoring stanu torów.

  Wyobraźmy sobie, że kamery skierowane w kierunku linii kolejowej umieszczone są na każdym słupie wzdłuż trasy. Takie urządzenia rejestrujące wraz z komputerem umieszczonym co kilka kilometrów stanowi system wizyjny monitorujący ewentualne uszkodzenia torów. Komputery wysyłają przetworzone informacje do centrum danych, w którym nadzorca kontroluje alarmy i ostrzeżenia. Ponieważ kamery nie przesyłają obrazu bezpośrednio do głównego serwera, a dane przetwarzane są lokalnie, mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem Edge Computingu. O tym, co z tego wynika i jak bardzo może nam przydać takie rozwiązanie, poniżej. 


  Infrastruktura kolejowa - przykłady zastosowań systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego

  Machine Vision i Edge Computing pozwalają m.in. na monitorowanie torów i urządzeń kolejowych, a także zapewniają bezpieczeństwo pasażerom i pracownikom kolejowym.  
   
  Wymieńmy tylko kilka najważniejszych zastosowań takich rozwiązań. 

  Monitorowanie ruchu pociągów 

  Kamery umieszczone na torach lub na peronach mogą przetwarzać informacje o ruchu pociągów w czasie rzeczywistym. System będzie wykrywać awarie i zgłaszać je automatycznie do personelu kolejowego, zapobiegając w ten sposób opóźnieniom i innym problemom związanych z ruchem pociągów. 

  ⭕ Monitorowanie bezpieczeństwa 

  Kamery wideo umieszczone w różnych miejscach na stacjach kolejowych i peronach mogą przetwarzać informacje o zachowaniu pasażerów oraz wykrywać niebezpieczne sytuacje, takie jak podejrzane zachowanie lub pozostawienie potencjalnie groźnego ładunku. Dzięki temu system, w razie zagrożenia, powiadomi personel kolejowy lub służby bezpieczeństwa. 

   Zarządzanie ruchem pasażerskim 

  Przetwarzanie brzegowe może być również wykorzystane do zarządzania ruchem pasażerskim na stacjach kolejowych. Kamery wyposażone w czujniki będą przetwarzać informacje o ruchu pasażerów i informować personel kolejowy o potrzebie otwarcia lub zamknięcia dodatkowych wejść i wyjść. To z kolei zapewni płynny przepływ osób i zminimalizuje kolejki. 

  Monitorowanie stanu torów i urządzeń kolejowych 

  Kamery umieszczone na torach i urządzeniach kolejowych mogą przetwarzać informacje o ich stanie technicznym. System może w ten sposób wykrywać uszkodzenia, a także monitorować stan urządzeń, takich jak semafory czy sygnalizatory. Dzięki temu, personel kolejowy może szybciej reagować na awarie i zapewnić bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

  Zarządzanie oświetleniem i klimatyzacją 

  Przetwarzanie brzegowe może być również wykorzystane do zarządzania oświetleniem i klimatyzacją na stacjach kolejowych. Kamery wyposażone w czujniki światła i temperatury będą przetwarzać informacje o poziomie natężenia światła i temperaturze, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie oświetleniem i klimatyzacją na stacjach. 


  Podsumowanie

  Systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe mogą pomóc znacząco poprawić bezpieczeństwo, wydajność i efektywność systemów kolejowych. 

  Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu i uczenia maszynowego, systemy te będą w stanie wykrywać i rozpoznawać różne obiekty na torach i peronach, a także analizować ruch pociągów i zachowania pasażerów. Mogą one także przewidywać awarie i problemy w infrastrukturze, co umożliwi szybką reakcję i uniknięcie kosztownych skutków awarii. 

  Ponadto, systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe są w stanie zbierać dane i generować raporty, które pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. 

  Wraz z postępem technologii systemy te będą dalej rozwijane i udoskonalane, aby zapewnić jeszcze większe korzyści osobom odpowiedzialnym za ten segment transportu. 

  Jesteś zainteresowany wymienionymi wyżej technologiami i chciałbyś przetestować najnowsze rozwiązania dedykowane kolei, zapraszam do kontaktu!


  michal.koda@elmark.com.pl
  887-024-475

  Wizerunek autora
  Michał Koda