How to, Studia przypadków |

Systemy wizyjne i Edge Computing w infrastrukturze miejskiej

Opublikowano: 31.03.2023
Zastosowanie:
  systemy wizyjne

  Zastosowanie systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego w infrastrukturze miejskiej

  Coraz więcej miast na całym świecie wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe, do zarządzania infrastrukturą miejską. Dzięki temu rośnie bezpieczeństwo publiczne, możliwy jest monitoring ruchu drogowego, jakości powietrza czy zarządzanie parkingami.


  Systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe - czym są?

  W poprzednim artykule "Systemy wizyjne i przetwarzanie brzegowe w infrastrukturze drogowej" mówiliśmy o zastosowaniach tych rozwiązań na drogach publicznych. W przypadku infrastruktury miejskiej temat jest nieco bardziej złożony, bo nie ogranicza się tylko do ruchu ulicznego. 

  System wizyjny w połączeniu z przetwarzaniem brzegowym

  Weźmy pod lupę system gospodarowania odpadów. Na ogół przy wywózce śmieci z osiedli mieszkalnych harmonogram ustalany jest odgórnie i nie jest w żaden sposób uzależniony od zapotrzebowania. A są przecież różne czynniki wpływające na ilość odpadów generowanych np. przez mieszkańców bloku wielorodzinnego. Wiosenne porządki czy czas na wyrzucanie opakowań po prezentach świątecznych, a może wakacyjna przerwa podczas której budynek jest w dużej mierze pusty?

  Przy zastosowaniu jednej niedrogiej kamery w pomieszczeniu z pojemnikami na odpady, jesteśmy w stanie oszacować stan wypełnienia poszczególnych koszy wraz z podziałem na frakcje. Dzięki takiemu urządzeniu w każdym bloku możemy aktywnie monitorować i optymalizować zapotrzebowanie na wywóz odpadów. To znacząco ogranicza koszty (wywóz niewypełnionych koszy), a także poprawia jakość życia mieszkańców (zapach z zalegających odpadów, przepełnione pojemniki).

  Gdy powyższe rozważania połączymy z tym, że na każdym osiedlu, składającym się z kilku lub kilkunastu bloków mieszkalnych, instalujemy prosty komputer zbierający dane z kamer, powstałby modelowy przykład połączenia systemu wizyjnego i przetwarzania brzegowego. Komputer po wstępnym przetworzeniu danych z kamer przesyłałby jedynie podstawowe dane do centrum danych, gdzie zapadałyby decyzje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów.

  Należy zwrócić uwagę, że koszt zakupu i utrzymania takiego systemu przez wspólnotę mieszkaniową z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa domowego jest znikomy, a korzyści wynikające z oszczędności, wygody i ekologii ogromne.


  Infrastruktura miejska - przykłady zastosowań systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego

  W przypadku infrastruktury miejskiej, przetwarzanie brzegowe jest coraz częściej wykorzystywane w połączeniu z systemami wizyjnymi, aby umożliwić szybkie i efektywne zarządzanie miastem.

  ⭕ Zarządzanie odpadami

  Wspomniany już wcześniej przykład. Kamery mogą być umieszczone na pojemnikach na odpady, aby monitorować ich poziom wypełnienia i poinformować o potrzebie opróżnienia. Dodatkowo możliwa jest analiza i optymalizacja częstotliwości zapotrzebowania.

  ⭕ Monitorowanie ruchu ulicznego

  Kamery umieszczone na skrzyżowaniach lub głównych drogach mogą przesyłać obrazy do systemu przetwarzania brzegowego, który analizuje ruch pojazdów i pieszych. Na podstawie tych danych można monitorować i zarządzać ruchem drogowym w miastach, aby zmniejszyć korki i zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu.

  ⭕ Bezpieczeństwo publiczne

  Kamery mogą być umieszczone w miejscach, w których często dochodzi do przestępstw, takich jak bankomaty, parkingi i centra handlowe. Systemy brzegowe mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do wykrywania niepokojących i podejrzanych zachowań.

  ⭕ Zarządzanie parkingiem

  Kamery w takim zastosowaniu rejestrują, które miejsca parkingowe są zajęte, a które wolne. Na podstawie tych danych można zarządzać dostępnością miejsc, uniknąć zatorów, a także zaoszczędzić na braku konieczności stosowania oddzielnego czujnika na każdym miejscu postojowym na parkingu.

  ⭕ Monitorowanie jakości powietrza

  Kamery mogą być umieszczone wzdłuż dróg, aby monitorować poziom emisji spalin poprzez analizę przejrzystości powietrza, a także wykrywać auta generujące ponadnormatywne ilości dymu.

  ⭕ Zarządzanie siecią wodociągową

  Kamery można umieścić bezpośrednio w rurociągach i wodomierzach oraz przesyłać dane z węzłów danych do centrali monitorującej.


  Podsumowanie

  Wymienione zastosowania systemów wizyjnych i przetwarzania brzegowego w infrastrukturze miejskiej pozwalają na lepsze zarządzanie miastem, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

  Jesteś zainteresowany wymienionymi wyżej technologiami, a może potrzebujesz sprzętu do zrealizowania systemu wizyjnego lub przetwarzania brzegowego...?
  Zapraszam do kontaktu!

  michal.koda@elmark.com.pl
  887-024-475

  Wizerunek autora
  Michał Koda